มินิทเมด สแปลช รสส้ม

  • น้ำส้ม 15% จากน้ำส้มเข้มข้
  • น้ำตาล 14 %
  • สารเพิ่มความคงตัว (INS 440)
  • สารควบคุมความเป็นกรด (INS330,INS331(iii),INS300)
  • แต่งกลิ่นเลียนธรรมชาติ สีธรรมชาติ (INS160a(ii))
แคลอรี่ (%) 8% 160 Kcal
น้ำตาล (%) 32 ก.
ไขมัน (%) 0% 0
ไขมันอิ่มตัว (%) 0% 0
เกลือ (%) 4% 95 มก.
มล. 250 มล. ปริมาตรหนึ่งหน่วยบริโภค

ร้อยละของปริมาณสารอาหารที่แนะนำให้บริโภคต่อวันสำหรับคนไทยอายุน้อยตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป (Thai RDI)โดยคิดจากความต้องการพลังงานวันละ 2,000 กิโลแคลอรี