มินิทเมด พัลพิ น้ำองุ่นแดง ผสมเนื้อว่านหางจระเข้

  • น้ำองุ่นแดง 25% จากน้ำองุ่นแดงเข้มข้น
  • น้ำตาล 8%
  • เนื้อว่านห่างจระเข้ 3%
  • สารควบคุมความเป็นกรด(INS 330)
  • สารเพิ่มความคงตัว (INS440)
  • แต่งกลิ่นเลียนธรรมชาติ
  • ไม่ใช่วัตถุกันเสีย
แคลอรี่ (%) 6% 120 Kcal
น้ำตาล (%) 30 ก.
ไขมัน (%) 0% 0
ไขมันอิ่มตัว (%) 0% 0
เกลือ (%) 0% 0
มล. 290 มล. ปริมาตรหนึ่งหน่วยบริโภค

ร้อยละของปริมาณสารอาหารที่แนะนำให้บริโภคต่อวันสำหรับคนไทยอายุน้อยตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป (Thai RDI)โดยคิดจากความต้องการพลังงานวันละ 2,000 กิโลแคลอรี