มินิทเมด พัลพิ น้ำองุ่นขาว ผสมเนื้อว่านหางจระเข้

  • น้ำองุ่นขาว 20% จากน้ำองุ่นขาวเข้มข้น
  • น้ำตาล 9%
  • เนื้อว่านห่างจระเข้ 3%
  • สารควบคุมความเป็นกรด (INS330,INS331(iii),INS300)
  • สารเพิ่มความคงตัว (INS 440)
  • แต่งกลิ่นเลียนธรรมชาติ
  • สีธรรมชาติ (INS160a(ii))
  • ไม่ใช่วัตถุกันเสีย
แคลอรี่ (%) 7% 140 Kcal
น้ำตาล (%) 33 ก.
ไขมัน (%) 0% 0
ไขมันอิ่มตัว (%) 0% 0
เกลือ (%) 1% 15 มก.
มล. 290 มล. ปริมาตรหนึ่งหน่วยบริโภค

ร้อยละของปริมาณสารอาหารที่แนะนำให้บริโภคต่อวันสำหรับคนไทยอายุน้อยตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป (Thai RDI)โดยคิดจากความต้องการพลังงานวันละ 2,000 กิโลแคลอรี