มินิทเมด พัลพิ รสผลไม้รวม

  • น้ำผลไม้รวม 20% จากน้ำผลไม้รวมเข้มข้น (น้ำองุ่นขาว,น้ำสับปะรด,น้ำฝรั่ง,น้ำมะม่วง,น้ำเสาวรส)
  • น้ำตาล 8.5%
  • เนื้อส้ม 5%
  • สารควบคุมความเป็นกรด (INS330,INS331(iii),INS300)
  • สารเพิ่มความคงตัว (INS 440,INS415)
  • แต่งกลิ่นเลียนธรรมชาติ
  • สีธรรมชาติ (INS160a(ii))
  • ไม่ใช่วัตถุกันเสีย
แคลอรี่ (%) 7% 130 Kcal
น้ำตาล (%) 32 ก.
ไขมัน (%) 0% 0
ไขมันอิ่มตัว (%) 0% 0
เกลือ (%) 1% 25 มก.
มล. 290 มล. ปริมาตรหนึ่งหน่วยบริโภค

ร้อยละของปริมาณสารอาหารที่แนะนำให้บริโภคต่อวันสำหรับคนไทยอายุน้อยตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป (Thai RDI)โดยคิดจากความต้องการพลังงานวันละ 2,000 กิโลแคลอรี