มินิทเมด พัลพิ รสส้ม

  • น้ำส้ม 20% จากน้ำส้มเข้มข้น
  • น้ำตาล 10.5%
  • เนื้อส้ม 5%
  • สารควบคุมความเป็นกรด (INS 300, INS 330)
  • สารเพิ่มความคงตัว (INS440)
  • แต่งกลิ่นธรรมชาติสีธรรมชาติ (INS 160a(ii))
  • ไม่ใช้วัตถุกันเสีย
แคลอรี่ (%) 9.5% 190 Kcal
น้ำตาล (%) 44 ก.
ไขมัน (%) 0% 0
ไขมันอิ่มตัว (%) 0% 0
เกลือ (%) 2% 55 มก.
มล. 335 มล. ปริมาตรหนึ่งหน่วยบริโภค

ร้อยละของปริมาณสารอาหารที่แนะนำให้บริโภคต่อวันสำหรับคนไทยอายุน้อยตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป (Thai RDI)โดยคิดจากความต้องการพลังงานวันละ 2,000 กิโลแคลอรี