ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

ปรับปรุงเมื่อ : 17 กันยายน 2562 04:40

HTC

24.50

- (-)

Currency: THB

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

136,200

ราคาเปิด

24.60

วันก่อนหน้า

24.50

ช่วงราคาระหว่างวัน

24.80 - 24.40

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

25.25 - 13.10