ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

ปรับปรุงเมื่อ : 15 กรกฎาคม 2562 04:36

HTC

21.90

+0.10 (0.46)

Currency: THB

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

187,300

ราคาเปิด

21.80

วันก่อนหน้า

21.80

ช่วงราคาระหว่างวัน

22.20 - 21.60

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

23.20 - 13.10