ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

ปรับปรุงเมื่อ : 22 มีนาคม 2562 04:35

HTC

14.10

+0.10 (0.71)

Currency: THB

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

101,500

ราคาเปิด

14.00

วันก่อนหน้า

14.00

ช่วงราคาระหว่างวัน

14.10 - 14.00

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

28.75 - 13.10