ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

ปรับปรุงเมื่อ : 22 พฤษภาคม 2562 04:39

HTC

19.70

+2.00 (11.30)

Currency: THB

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

2,536,300

ราคาเปิด

18.00

วันก่อนหน้า

17.70

ช่วงราคาระหว่างวัน

20.10 - 17.90

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

24.20 - 13.10