ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

ปรับปรุงเมื่อ : 18 มกราคม 2562 04:39

HTC

13.30

- (-)

Currency: THB

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

9,100

ราคาเปิด

13.40

วันก่อนหน้า

13.30

ช่วงราคาระหว่างวัน

13.50 - 13.30

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

29.00 - 13.10