ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

ปรับปรุงเมื่อ : 23 สิงหาคม 2562 04:37

HTC

22.80

+0.30 (1.33)

Currency: THB

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

164,000

ราคาเปิด

22.70

วันก่อนหน้า

22.50

ช่วงราคาระหว่างวัน

22.80 - 22.50

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

23.90 - 13.10