ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

ปรับปรุงเมื่อ : 14 มิถุนายน 2562 04:38

HTC

20.50

-0.10 (-0.49)

Currency: THB

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

271,600

ราคาเปิด

20.50

วันก่อนหน้า

20.60

ช่วงราคาระหว่างวัน

20.60 - 20.40

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

23.70 - 13.10