ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น

วันที่มีมติ
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย
วันที่จ่ายเงินปันผล
ประเภท
เงินปันผล(ต่อหุ้น)
หน่วย
รอบผลประกอบการ
เงินปันผลจาก
05/03/2562
02/05/2562
21/05/2562
เงินสด
0.42
บาท
01/07/2561-31/12/2561
กำไรสุทธิ
23/08/2561
06/09/2561
21/09/2561
เงินสด
0.38
บาท
01/01/2561-30/06/2561
กำไรสุทธิ
09/03/2561
26/03/2561
18/05/2561
เงินสด
0.62
บาท
01/07/2560-31/12/2560
กำไรสุทธิ
16/08/2560
29/08/2560
15/09/2560
เงินสด
0.35
บาท
01/01/2560-30/06/2560
กำไรสุทธิ
10/03/2560
23/03/2560
23/05/2560
เงินสด
0.35
บาท
01/01/2559-31/12/2559
กำไรสุทธิ
18/08/2559
31/08/2559
16/09/2559
เงินสด
0.30
บาท
01/01/2559-30/06/2559
กำไรสุทธิ
03/03/2559
17/03/2559
16/05/2559
เงินสด
0.25
บาท
01/01/2558-31/12/2558
กำไรสุทธิ
12/03/2558
25/03/2558
20/05/2558
เงินสด
0.30
บาท
01/01/2557-31/12/2557
กำไรสุทธิ
13/03/2557
26/03/2557
22/05/2557
เงินสด
0.40
บาท
01/01/2556-31/12/2556
กำไรสุทธิ
05/03/2556
18/03/2556
22/05/2556
เงินสด
0.30
บาท
01/01/2555-31/12/2555
กำไรสุทธิ