ข้อมูลผู้ถือหุ้น

24 เมษายน 2562
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
เวลา : 14:30 น.
สถานที่ : ห้องบอลรูม 2 ชั้น 5 โรงแรมเอส 31 สุขุมวิท เลขที่ 545 สุขุมวิท 31 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ
26 เมษายน 2561
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
เวลา : 14:30 น.
สถานที่ : ณ ห้องบอลรูม 2 ชั้น 5 โรงแรมเอส 31 สุขุมวิท เลขที่ 545 สุขุมวิท 31 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
22 มีนาคม 2561
งานพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 4/2560
เวลา : 11:20 - 12:35 น.
สถานที่ : ณ ห้องประชุม 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
26 เมษายน 2560
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
เวลา : 14:30 น.
สถานที่ : ณ ห้องบอลรูม 2 ชั้น 5 โรงแรมเอส 31 สุขุมวิท เลขที่ 545 สุขุมวิท 31 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110