หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

ราคาหลักทรัพย์

Symbol HTC
ราคาล่าสุด 14.10
เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง) +0.10 (0.71%)
ปริมาณซื้อขาย (Shares) 101,500
* ปรับปรุงเมื่อ 22 มีนาคม 2562 04:35

(หน่วย: ล้านบาท)

รายได้รวม

ปี 2560

5,691

ปี 2559

5,732

ปฏิทินนักลงทุนสัมพันธ์

24 เมษายน 2562
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
เวลา : 14:30 น.
สถานที่ : ห้องบอลรูม 2 ชั้น 5 โรงแรมเอส 31 สุขุมวิท เลขที่ 545 สุขุมวิท 31 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ
26 เมษายน 2561
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
เวลา : 14:30 น.
สถานที่ : ณ ห้องบอลรูม 2 ชั้น 5 โรงแรมเอส 31 สุขุมวิท เลขที่ 545 สุขุมวิท 31 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

อีเมล์รับข่าวสาร

ท่านสามารถลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารที่เกี่ยวกับบริษัท เราจะส่งข่าวสารให้ท่านทางอีเมล์