หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

ราคาหลักทรัพย์

Symbol HTC
ราคาล่าสุด 19.70
เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง) +2.00 (11.30%)
ปริมาณซื้อขาย (Shares) 2,536,300
* ปรับปรุงเมื่อ 22 พฤษภาคม 2562 04:39

(หน่วย: ล้านบาท)

รายได้รวม

ปี 2560

5,691

ปี 2559

5,732

ปฏิทินนักลงทุนสัมพันธ์

24 เมษายน 2562
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
เวลา : 14:30 น.
สถานที่ : ห้องบอลรูม 2 ชั้น 5 โรงแรมเอส 31 สุขุมวิท เลขที่ 545 สุขุมวิท 31 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ
26 เมษายน 2561
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
เวลา : 14:30 น.
สถานที่ : ณ ห้องบอลรูม 2 ชั้น 5 โรงแรมเอส 31 สุขุมวิท เลขที่ 545 สุขุมวิท 31 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

อีเมล์รับข่าวสาร

ท่านสามารถลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารที่เกี่ยวกับบริษัท เราจะส่งข่าวสารให้ท่านทางอีเมล์