หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

ราคาหลักทรัพย์

Symbol HTC
ราคาล่าสุด 13.30
เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง) - (-%)
ปริมาณซื้อขาย (Shares) 9,100
* ปรับปรุงเมื่อ 18 มกราคม 2562 04:39

(หน่วย: ล้านบาท)

รายได้รวม

ปี 2560

5,691

ปี 2559

5,732

ปฏิทินนักลงทุนสัมพันธ์

26 เมษายน 2561
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
เวลา : 14:30 น.
สถานที่ : ณ ห้องบอลรูม 2 ชั้น 5 โรงแรมเอส 31 สุขุมวิท เลขที่ 545 สุขุมวิท 31 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
22 มีนาคม 2561
งานพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 4/2560
เวลา : 11:20 - 12:35 น.
สถานที่ : ณ ห้องประชุม 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

อีเมล์รับข่าวสาร

ท่านสามารถลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารที่เกี่ยวกับบริษัท เราจะส่งข่าวสารให้ท่านทางอีเมล์