น้ำทิพย์ปันน้ำใจให้กาชาด” ช่วยเหลือพี่น้อง อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ สภากาชาดไทย จัดโครงการ “น้ำทิพย์ปันน้ำใจให้กาชาด” อย่างต่อเนื่องโดยล่าสุดมอบน้ำดื่มน้ำทิพย์ และ เครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นให้แก่ผู้ประสบภัยคลื่นลมแรงกัดเซาะชายฝั่ง และ น้ำทะเลหนุนสูง ในพื้นที่ หมู่ที่ 1 , 3 , 5 และ 6 ต.ปากพนัง อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช เมื่อ 30 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา

โครงการ “น้ำทิพย์ปันน้ำใจให้กาชาด” จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการทำงานของสภากาชาดไทยในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย พิบัติทั่วประเทศ ภายใต้ความร่วมมือ มูลนิธิโคคา-โคลาฯ จะสนับสนุนน้ำดื่ม “น้ำทิพย์” ภายใต้งบประมาณ 6 ล้านบาท ขนส่งไปยังหน่วยบรรเทาทุกข์ของสภากาชาดไทยในพื้นที่ต่างๆ ผ่านเครือข่ายระบบโลจิสติกส์ของกลุ่มธุรกิจโคคา-โคลา ซึ่งมีรถขนส่งในระบบกว่า 1,600 คัน  จาก 60 คลังสินค้าทั่วประเทศ ซึ่งตลอดระยะเวลา 8 ปีที่ผ่านมา โครงการ “น้ำทิพย์ปันน้ำใจให้กาชาด”  สามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัย กว่า 1.2 ล้านคนแล้วทั่วประเทศ