วัน รวม ใจ เรา อยู่

 วัน รวม ใจ เรา อยู่ 12 พฤศจิกายน ของทุกปี พี่น้องหาดทิพย์ ฯ 14 จังหวัดภาคใต้ ร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์