โค้กพาชิมSee all

COCA-COLA CHICKEN WINGS RECIPE / 可乐鸡翅 COOKING CHINESE FOOD

เธอเท Coke กระป๋องลงไปบน “ปีกไก่” ที่กำลังร้อน…ผลลัพธ์ที่ได้ คุณแทบจะไม่อยากเชื่อสายตา!

COCA-COLA THE COOKBOOK DIET COKE® CREPES

Adding Coke® to the batter makes these crepes extra fluffy and light. Served with fresh fruit, they make a great Sunday brunch treat.

COCA-COLA THE COOKBOOK - CHICKEN CURRY

Serve with freshly cooked basmati rice and a selection of garnishes

นักลงทุนสัมพันธ์

 

บริษัทฯ ได้มอบหมายให้นางสาวเพลินพรรณ รัชกิจประการ ตำแหน่งผู้ช่วยบริหารของประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิการ เป็นผู้ประสานงานกับนักลงทุนสถาบัน นักวิเคราะห์ รวมทั้ง
ผู้ถือหุ้น

หมายเลขโทรศัพท์ :  074 210-008 -18 ต่อ 298

หมายเลขโทรสาร  :  074 210-031

E-mail address:  plernpun@haadthip.com