โค้กพาชิมSee all

COCA-COLA CHICKEN WINGS RECIPE / 可乐鸡翅 COOKING CHINESE FOOD

เธอเท Coke กระป๋องลงไปบน “ปีกไก่” ที่กำลังร้อน…ผลลัพธ์ที่ได้ คุณแทบจะไม่อยากเชื่อสายตา!

COCA-COLA THE COOKBOOK DIET COKE® CREPES

Adding Coke® to the batter makes these crepes extra fluffy and light. Served with fresh fruit, they make a great Sunday brunch treat.

COCA-COLA THE COOKBOOK - CHICKEN CURRY

Serve with freshly cooked basmati rice and a selection of garnishes

โครงสร้างกลุ่มธุรกิจ

 

Business-Structure-TH.jpg

 

บริษัท เซ้าเทิร์น ร็อคส์ จำกัด เป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้น 99.99% ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายพลาสติกกึ่งสำเร็จรูปและขวดพลาสติก โดยเป็นกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)