กิจกรรมการประกวดออกแบบลายแก้วกัฟ และ/หรือแก้วสเลอปี้ (Gulp & Slurpee Cup Design Contest) ผ่านช่องทาง HTPCL Website

เนื่องด้วย บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ บริษัทไทยน้ำทิพย์ คอมเมอร์เชียล จำกัด และ บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรมการประกวดออกแบบลายแก้วกัฟ และ/หรือสเลอปี้ (Gulp & Slurpee Cup Design Contest) ภายใต้ธีม "It’s my Gulp" / "It’s my Slurpee" ให้แก่นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไปหรือผู้ที่สนใจและมีความสามารถในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ร่วมส่งผลงานออกแบบลายแก้วกัฟ และ/หรือ ลายแก้วสเลอปี้ ชิงเงินรางวัลมูลค่ากว่า 59,000 บาท และผลงานของผู้ชนะจะได้นำไปพิมพ์ลงบนแก้วจริงใน 7Eleven ทั่วประเทศ โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้

กิจกรรม : Gulp & Slurpee Cup Design Contest
ระยะเวลารับส่งผลงาน : 7 - 28 พฤศจิกายน 2561
การส่งผลงาน : ส่งผลงานในรูปแบบของ กระดาษ A4 หรือ ไฟล์ JPG PNG PDF (ความละเอียด ต้องไม่เกิน 2 MB) จำกัดไม่เกิน 3 ชิ้นต่อบุคคล โดยต้องส่งหน้าใบสมัคร และหน้าผลงานที่ออกแบบ ตามช่องทางที่แจ้งในใบสมัครเท่านั้น
ช่องทางในการส่งผลงาน : ช่องทาง online ที่ http://www.gulp-slurpee-cupdesigncontest.com หรือส่งไปรษณีย์มาที่ แผนกการตลาด
(Gulp Slurpee Cup Design Contest) เลขที่ 214 หมู่ 5 อาคารไทยน้ำทิพย์ ชั้น 9 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
ประกาศผลผู้ชนะเลิศ : 7 มกราคม 2562
การรับใบสมัคร : ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.gulp-slurpee-cupdesigncontest.com
รายละเอียดของรางวัล : - รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินสด จำนวน 20,000 บาท จำนวน 2 รางวัล
- รางวัลรองชนะเลิศ ได้รับเงินสด จำนวน 6,500 บาท จำนวน 2 รางวัล
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินสด จำนวน 3,500 บาท จำนวน 2 รางวัล