ร่วมแสดงความยินดีและให้การสนับสนุนงาน The 30th Anniversary Charity Gala Dinner

ร่วมแสดงความยินดีและให้การสนับสนุนงาน The 30th Anniversary Charity Gala Dinner วันที่ 24 พ.ย.60 สวน La Trattoria ดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต