“หาดทิพย์ CAC ในการขับเคลื่อนเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชัน”

24 มิถุนายน 2562 บมจ.หาดทิพย์ สำนักงานกรุงเทพฯ: คุณพนา รัตนบรรณางกูร ผู้อำนวยการ CAC พร้อมด้วย คุณณัฏฐารวี อารีราษฏร์ Assistant Certification Manager และ คุณษรฉัตร อินทยุง Certification Coordinator ทีม CAC ได้เข้าพบ พลตรี พัชร รัตตกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) คุณวรนินทร์ อัษฎามงคล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร HORECA และคุณรัตนาวดี เกียรติซิมกุล ผู้อำนวยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และบรรษัทภิบาล เพื่อพูดคุยประสบการณ์หลังจากเข้ารับรองกับ CAC

โดย พลตรี พัชร รัตตกุล กล่าวว่า บริษัท หาดทิพย์ ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชัน มุ่งปลูกจิตสำนึกให้กับพนักงาน สร้างความตระหนักและความภูมิใจในการเป็นส่วนหนึ่งของการทำดี และสนับสนุนความพยายามของ CAC ในการขับเคลื่อนเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชัน.