โค้ก-หาดทิพย์ เอสเอฟ ซีเนม่า พาน้องไปดูหนัง เรื่อง“โนราห์”สืบสานวัฒนธรรมชาวใต้

บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) ผู้รับลิขสิทธิ์ในการผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่ม ภายใต้แบรนด์ โคคา-โคลา ใน 14 จังหวัดภาคใต้ จับมือ เอสเอฟ ซีเนม่า ชวนตัวแทนน้องๆชั้นมัธยมฯต้น ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 200 คน เปิดประสบการณ์พิเศษ “พาน้องไปดูหนัง” เรื่อง “โนราห์” ด้วยการย้อนเวลากลับไปสู่ยุคขุนศรีศรัทธา ต้นกำเหนิด “โนราห์” ศิลปการแสดงท้องถิ่น มรดกทางภูมิปัญญา ด้านวัฒนธรรมที่สื่อสารผ่านการเคลื่อนไหวของร่างกายที่สัมพันธ์กับความคิด และจิตวิญญาณ ที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวใต้ มาอย่างยาวนาน ซึ่งร่วมสนับสนุนการจัดสร้างภาพยนต์ โดย บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) เพื่อให้ทุกคนร่วมสืบสาน และภูมิใจกับ “โนราห์”

คุณอังคณา ปัตตพัฒน์ผู้จัดการฝ่าย National Accountบริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “การจัดกิจกรรมพาน้องไปดูหนัง เรื่อง “โนราห์ “ ภาพยนต์คุณภาพที่ส่งเสริมให้ทุกคนรักละภูมิใจ ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นใต้ภาคใต้ เป็นผลงานการกำกับและแสดงนำโดย คุณเอกชัย ศรีวิชัย ศิลปินชาวใต้ โดยหวังว่าเยาวชนจะได้รับความรู้ พร้อมสัมผัสความสนุก และภาคภูมิใจในคุณค่าอันเป็นรากเหง้าของชาวใต้ “

ด้าน นางสุดาพร วิโรจน์ นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ สำนักงานวัฒนธรรมจ.สุราษฎร์ธานี กล่าวว่า “กิจกรรมพาน้องไปดูหนัง เรื่อง “โนราห์ “ในวันนี้ เป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์ เพราะได้เปิดโอกาสให้นักเรียนซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ ได้รู้จักต้นกำเนิดของมโนราห์ ที่ถ่ายทอดผ่านภาพยนตร์ ให้เด็กๆได้ภูมิใจ ซาบซึ้ง และเข้าใจง่าย ในศิลปการแสดงท้องถิ่นของภาคใต้ เพื่อในอนาคต เมื่อทุกคนได้เรียนเรื่อง มโนราห์ ก็จะเห็นภาพที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ขอบคุณที่หาดทิพย์ร่วมผลิตผลงานคุณภาพ เพื่อการอนุรักษ์ มโนราห์ ไว้ให้คนรุ่นใหม่ต่อไป

ตัวแทนนักเรียน โรงเรียนวัดสมหวัง กล่าวความรู้สึกว่า “ขอบคุณ หาดทิพย์ และ เอสเอฟ ซีเนม่า ที่จัดโครงการดีๆ ในวันนี้คะ หนูและเพื่อนๆ รู้สึกสนุก และกินใจมาก เพื่อนๆร้องให้ตามๆกันเลย ดูหนังเรื่อง “โนราห์” จบ ทำให้“ หนูรักและภูมิใจ กับ มโนราห์ มากยิ่งขึ้น เพราะ หนูได้รู้ ต้นกำเนิด การเสียสละ คุณประโยชน์ที่เป็นมากกว่าการแสดงพื้นบ้านของเราคนใต้ และได้เห็นภาพว่า หากเราไม่มีวัฒนธรรมไม่มีศีลธรรม จะทำให้เกิดสิ่งเลวร้ายมากมายในสังคม คะ

ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นางพจณิชา รอดภัย ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขตที่11, นางยุพินทร์ สุทธิ์โสภณ ประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วย คุณอังคณา ปัตตพัฒน์ ผู้จัดการฝ่าย National Account บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) และ คุณกิติศักดิ์ ปันศรีศักดิ์ รองผู้ช่วยผู้จัดการโรงภาพยนตร์ฯ ร่วมชมภาพยนตร์ ณ เอสเอฟ ซีเนม่า สาขาเซ็นทรัลพลาซ่า จ.สุราษฎร์ธานี เมื่อ 27 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา