ชาวหาดทิพย์ รจ รย (รวมใจเราอยู่) พร้อมใจทำดี มอบเป็นของขวัญวันเกิด CEO ต่อเนื่องเป็นปีที่ 23

คณะผู้บริหาร และพนักงาน บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) กว่า 2,300 คน จาก 2 โรงงาน 20 สาขา ในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ และ สำนักงานกรุงเทพฯ พร้อมใจกันทำความดี เนื่องในวัน รจ รย “รวมใจ เราอยู่” เพื่อมอบเป็นของขวัญในโอกาสครบรอบวันเกิดของ ร้อยตรี ไพโรจน์ รัตตกุล ท่านกรรมการผู้จัดการ บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งสอดคล้องกับหนึ่งในนโยบายหลักของการดำเนินธุรกิจในภาคใต้ ตลอดกว่า 40 ปี คือ “หาดทิพย์ เคียงข้าง ชาวใต้ ทั้งยามสุข และ ยามทุกข์ ” ผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น พัฒนาโรงเรียน, ปลูกป่าชายเลน, ทำความสะอาดชายหาด, เลี้ยงอาหาร กิจกรรมสันทนาการที่ศูนย์บริการคนพิการทางสติปัญญา (คลองเตย) มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และ บริจาคโลหิต จำนวน 71,100 ซีซี เข้าสู่สภากาชาดไทย ซึ่งหากรวมยอดการบริจาคโลหิตที่ผ่านมาถึงปัจจุบัน มีจำนวนรวม 1,644,050 ซีซี ต่อเนื่องเป็นปีที่ 23 เพื่อเป็นการต่อชีวิตให้แก่เพื่อนมนุษย์ พัฒนาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน เมื่อ 12 พฤศิจกายน 2561 ที่ผ่านมา