บมจ.หาดทิพย์ หนึ่งเดียวในจ.สงขลา รับรางวัล “สถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน” 3 ปีซ้อน

คุณเถกิง กาญจนะ รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ ผู้แทน บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) รับมอบโล่รางวัลเกียรติยศพร้อมประกาศนียบัตร รางวัล "สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปี 2561" จาก พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เพื่อประกาศเกียรติคุณ แก่สถานประกอบกิจการที่ประสบความสำเร็จในด้านการพัฒนาพนักงาน ตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 โดย บมจ.หาดทิพย์ เป็นบริษัทแห่งเดียวในจังหวัดสงขลาที่ได้รับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจนี้ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3

สำหรับปี 2561 มีสถานประกอบการทั่วประเทศที่ได้รับรางวัลทั้งสิ้น 59 แห่ง แยกเป็นสถานประกอบการในภาคใต้ จำนวน 8 แห่ง ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา