โค้ก-หาดทิพย์ เปิดกำแพงเสริมจินตนาการให้เยาวชนกับ "โครงการแต่งแต้มกำแพงด้วยสีสัน...เพื่อโลกสวย"

คุณเถกิง กาญจนะ รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฎิบัติการ บมจ.หาดทิพย์ เป็นประธานกล่าวเปิด “โครงการแต่งแต้มกำแพงด้วยสีสัน... เพื่อโลกสวย” พร้อมด้วย นายอดิศักดิ์ รัตนะ ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านพรุ ผศ.ศุภฤกษ์ ทองประยูร อดีตคณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา,คณะผู้บริหาร บมจ.หาดทิพย์ คณะครูและนักเรียน เข้าร่วมโครงการกว่า 160 คน โดยให้เยาวชน ในระดับชั้นประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษาถ่ายทอดผลงานศิลปะ ถึงคุณค่าของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในหัวข้อ “โค้ก-หาดทิพย์ กับ สิ่งแวดล้อม” เพื่อสร้างจิตสำนึก และกระตุ้นให้เยาวชนร่วมกันใส่ใจ ดูแลสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องร่วมกันดูแล รักษา พร้อมกับรับความรู้และเทคนิคการวาดภาพบนฝาผนัง ด้วย สีน้ำ อะครีลิค จาก ผศ.ศุภฤกษ์ ทองประยูร อดีตคณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และปัจจุบันเป็นอาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ อย่างใกล้ชิด ตลอดกิจกรรม สำหรับเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยน้องๆ นักเรียน จาก 12 โรงเรียน ได้แก่ รร.วัดเทพชุมชน, รร.กิตติวิทย์บ้านพรุ, รร.บ้านคลองหวะ ต.บ้านพรุ, รร.ทวีรัตน์ ต.คอหงส์, รร.บ้านควนลัง มิตรภาพที่11 ต.ควนลัง, รร.พะตงวิทยามูลนิธิ, รร.พะตงประธานคีรีวัฒน์ ต.พะตง, รร.วัดนาหม่อม ต.นาหม่อม, และรร.วัดโคกม่วง อ.คลองหอยโข่ง, รร.หาดใหญ่วิทยาลัย 2, รร.วัดโพธิ์, รร.มัธยมจิตจัณ พร้อมด้วย ตัวแทนพนักงานและ ลูกหลาน ชาวหาดทิพย์ และถือเป็นการสร้างสีสันและมิติให้กับผู้คนที่สัญจรผ่านไปมาหน้าบริษัทฯได้อีกด้วย ณ บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน ที่ผ่านมา