โค้ก-หาดทิพย์ รวมพลคนรวมคนอาสา นำทีม ทหาร สื่อมวลชน และ ชาวบ้านเก่าร้าง จำนวน 100 คน สร้างฝายชะลอน้ำ

โค้ก-หาดทิพย์ รวมพลคนรวมคนอาสา นำทีมทหาร สื่อมวลชน และ ชาวบ้านเก่าร้าง จำนวน 100 คน สร้างฝายชะลอน้ำ อนุรักษ์ป่าต้นน้ำ ตามแนวพระราชดำริ ต่อเนื่อง ปี 2 เพื่อประโยชน์ร่วมกันของคน ต้น กลาง และปลายน้ำ สร้างความชุมชื่นให้ผิวดิน ป่าต้นน้ำผาดำ จ.สงขลา เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม ที่ผ่านมา