ตำแหน่งงาน
ตำแหน่งงานว่าง:   * กรอกตำแหน่งอื่นที่สนใจ: *


รายละเอียดเบื้องต้น
ชื่อ:
     *
English name:
  
น้ำหนัก:
 กก.
ส่วนสูง:
 ซม. 
โทรศัพท์บ้าน:
 
โทรศัพท์มือถือ:
 *
อีเมล์:
  
วันเกิด:
    *
รูปถ่าย:
 กรุณาใส่รูปถ่ายสมัครงานด้วยครับ * รูปภาพมีขนาดไม่เกิน 50kb ขนาด 200px * 300px
การเกณฑ์ทหาร:
เกณฑ์ทหารแล้ว   ยังไม่ได้เกณฑ์ทหาร  ได้รับการยกเว้นเพราะ 
ความสามารถในการ
ขับรถยนตร์
:
ได้      ไม่ได้
ใบขับขี่รถยนตร์:
 มี      ไม่มี
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน:
 *
ที่อยู่(ปัจจุบัน):
 
อำเภอ:
 *
จังหวัด:
 *
รหัสไปรษณีย์:
 


ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา สูงสุด:
 *
สถาบันการศึกษา:
 * 
คณะ:
  
สาขาวิชา:
 * 
ปีที่จบการศึกษา:
 พ.ศ * 
เกรดเฉลี่ย:
 * 
กิจกรรมระหว่างเรียน:
 


การฝึกงาน / สัมมนา / ฝีกอบรม / ดูงาน
ชื่อหลักสูตร :
หน่ายงาน:
เริ่ม:
เดือน   ปี 
สิ้นสุด:
เดือน    ปี 
รายละเอียดเพิ่มเติม:
 


ผลงาน/ความสามารถ
ความสามารถพิเศษอื่นๆ:
ผลงานที่ทำ:


ประวัติการทำงาน
ชื่อบริษัท:
ตำแหน่ง:
เงินเดือนที่ได้:
บาท
เริ่มงาน:
สิ้นสุดงาน:
เดือน ปี
เดือน ปี
รายละเอียดของงาน:


ท่านทราบข่าวจาก
ทราบข่าวจาก:
เว็บไซด์ระบุ    
อื่น ๆ ระบุ