ตำแหน่ง   :      รองผู้จัดการสาขาตะกั่วป่า

รายละเอียด                  
รายงานตัวที่สาขานราธิวาสเวลา 08.00 น.

คลิกดูประกาศผล

ขั้นตอนการตรวจสุขภาพ


ตำแหน่ง   :      พนักงานขายล่วงหน้า

รายละเอียด                  

คลิกดูประกาศผล

ขั้นตอนการตรวจสุขภาพ


ตำแหน่ง   :      เจ้าหน้าที่กระจายสินค้า

รายละเอียด                  
รายงานตัวที่ฝ่ายบุคคลเวลา 08.00 น.

คลิกดูประกาศผล

ขั้นตอนการตรวจสุขภาพ


ตำแหน่ง   :      เจ้าหน้าที่ CIC (ศูนย์บริการข่าวสารผู้บริโภค)

รายละเอียด                  
รายงานตัวที่ฝ่ายบุคคลเวลา 08.00 น.

ตามวันที่กำหนด

คลิกดูประกาศผล

ขั้นตอนการตรวจสุขภาพ


ตำแหน่ง   :      ช่างซ่อมบำรุง

รายละเอียด                  
รายงานตัวที่ฝ่ายบุคคลตามวันที่กำหนดเวลา 08.00 น.

คลิกดูประกาศผล

ขั้นตอนการตรวจสุขภาพ


ตำแหน่ง   :      เจ้าหน้าที่วางแผน(โรงงานพุนพิน)

รายละเอียด                  
รายงานตัวที่ฝ่ายบุคคลเวลา 08.00 น.

คลิกดูประกาศผล

ขั้นตอนการตรวจสุขภาพ


ตำแหน่ง   :      เจ้าหน้าที่ธุรการ/สโตร์(ด่วน)

รายละเอียด                  
รายงานตัวที่ฝ่ายบุคคลเวลา 08.00 น.

คลิกดูประกาศผล

ขั้นตอนการตรวจสุขภาพ


ตำแหน่ง   :      พนักงานหน่วยกิจกรรมพิเศษ

รายละเอียด                  
รายงานตัวที่แผนกบุคคลเวลา 08.00 น.

คลิกดูประกาศผล

ขั้นตอนการตรวจสุขภาพ


ตำแหน่ง   :      เจ้าหน้าที่ประเมินการปฏิบัติงานในตลาด(สาขาพุนพิน))

รายละเอียด                  

คลิกดูประกาศผล

ขั้นตอนการตรวจสุขภาพ


ตำแหน่ง   :      พนักงานควบคุมเอกสารระบบคุณภาพ

รายละเอียด                  
รายงานตัวที่ฝ่ายบุคคลเวลา 08.00 น.

คลิกดูประกาศผล

ขั้นตอนการตรวจสุขภาพ


ตำแหน่ง   :      เจ้าหน้าที่ธุรการจัดซื้อจัดจ้าง

รายละเอียด                  
รายงานตัวที่ฝ่ายบุคคลเวลา 08.00 น.

คลิกดูประกาศผล

ขั้นตอนการตรวจสุขภาพ


ตำแหน่ง   :      เจ้าหน้าที่วางแผน(โรงงานพุนพิน)

รายละเอียด                  
รายงานตัวที่ฝ่ายบุคคลเวลา 08.00 น.

ตามวันที่กำหนด

คลิกดูประกาศผล

ขั้นตอนการตรวจสุขภาพ


ตำแหน่ง   :      พนักงานบริหารค่าจ้างและเงินเดือน

รายละเอียด                  
รายงานตัวที่ฝ่ายบุคคลเวลา 08.00 น.

คลิกดูประกาศผล

ขั้นตอนการตรวจสุขภาพ


ตำแหน่ง   :      จป.วิชาชีพ(สาขาภูเก็ต)

รายละเอียด                  
รายงานตัวที่ฝ่ายบุคคล

คลิกดูประกาศผล

ขั้นตอนการตรวจสุขภาพ


ตำแหน่ง   :      เจ้าหน้าที่การตลาด

รายละเอียด                  
รายงานตัวที่ฝ่ายบุคคลเวลา 08.00 น. ในวันที่กำหนด

คลิกดูประกาศผล

ขั้นตอนการตรวจสุขภาพ


ตำแหน่ง   :      นักบัญชี

รายละเอียด                  
รายงานตัวตามวันที่กำหนด เวลา 08.00 น.

คลิกดูประกาศผล

ขั้นตอนการตรวจสุขภาพ


ตำแหน่ง   :      เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม

รายละเอียด                  
รายงานที่ฝ่ายบุคคลตามวันที่กำหนด เวลา 08.00 น.

แต่งกายสุภาพเรียบร้อย

คลิกดูประกาศผล

ขั้นตอนการตรวจสุขภาพ


ตำแหน่ง   :      พนักงานหน่วยประชาสัมพันธ์

รายละเอียด                  
รายงานตัวที่แผนกบุคคลเวลา 08.00 น. ตามวันที่กำหนด

คลิกดูประกาศผล

ขั้นตอนการตรวจสุขภาพ


ตำแหน่ง   :      นักบัญชี

รายละเอียด                  
นัดเริ่มงานวันที่ 9 ธันวาคม 2556 รายงานตัวที่ฝ่ายบุคคลเวลา 08.00 น.

คลิกดูประกาศผล

ขั้นตอนการตรวจสุขภาพ


ตำแหน่ง   :      พนักงานวิเคราะห์ประจำไลน์ผลิต(ประจำโรงงานพุนพิน)

รายละเอียด                  
รายงานตัวที่ฝ่ายบุคคลเวลา 08.00 น.

ตามวันที่กำหนด

คลิกดูประกาศผล

ขั้นตอนการตรวจสุขภาพ


ตำแหน่ง   :      พนักงานธุรการ

รายละเอียด                  
รายงานตัวที่ฝ่ายบุคคล เวลา 08.00 น.
ตามวันที่กำหนด

คลิกดูประกาศผล

ขั้นตอนการตรวจสุขภาพ


ตำแหน่ง   :      หัวหน้าหน่วยบริหารงานสิ่งแวดล้อม

รายละเอียด                  
รายงานตัวที่ฝ่ายบุคคล

คลิกดูประกาศผล

ขั้นตอนการตรวจสุขภาพ


ตำแหน่ง   :      System Auditor(โรงงานพุนพิน)

รายละเอียด                  
รายงานตัวที่ฝ่ายบุคคล

คลิกดูประกาศผล

ขั้นตอนการตรวจสุขภาพ


ตำแหน่ง   :      ผู้ตรวจสอบภายใน

รายละเอียด                  
รายงานตัวที่ฝ่ายบุคคลเวลา 08.00 น.

คลิกดูประกาศผล

ขั้นตอนการตรวจสุขภาพ


ตำแหน่ง   :      พนักงานสำรวจตลาด

รายละเอียด                  
รายงานตัวที่ฝ่ายบุคคลเวลา 08.00 น.

คลิกดูประกาศผล

ขั้นตอนการตรวจสุขภาพ


ตำแหน่ง   :      พนักงานวิเคราะห์ข้อมูล

รายละเอียด                  
รายงานตัวตามวันที่กำหนดเวลา 08.00 น.

คลิกดูประกาศผล

ขั้นตอนการตรวจสุขภาพ